HOME

Voor mij is kunst maken in deze verzadigde wereld een proces van creƫren en weer afbreken. Kunst is voor mij een uiting van een moment, een proces waar je inzit.

Het wordt geboren, leeft even en mag dood. Dit proces is voor mij interessant en inspirerend.

Het materiaal waar ik mee werk is gebruikt en onaantrekkelijk. Het is kwetsbaar, verkleurd en verbrokkeld.

De tijd breekt het af.


ENGELS

To me, making art in this saturated world is a process of creating and breaking down again. For me, art is an expression of a moment, a process in which you are involved.

It is born, lives for a while and can die. This process is interesting and inspiring for me.

The material I work with is used and unattractive. It is fragile, discolored and crumbled.

Time breaks it down